Wystawy

  • Początki państwa polskiego

  • Gniezno w dawnych wiekach

  • Broń w dawnej Polsce

  • Piastów malowane dzieje

  • Skarby doliny Prosny | od 15.04.2015

  • Pomnik wspomnień